SÅ FUNGERAR FESTIVALEN

Om festivalen Så fungerar festivalen

Vetenskapsfestivalen fungerar som en plattform för en stor mängd aktörer. För att allt ska fungera krävs en lång rad medverkande med olika funktioner.

Huvudmännen står som avsändare till festivalen. Representanter härifrån utgör vårt huvudmannaråd. Dessutom samarbetar vi varje år med ett stort antal huvudpartners och partners.

Som spindeln i nätet sitter projektledningen på Göteborg & Co. De hanterar festivalapparaten i form av koordinering, programsättning, marknadsföring, logistik och ekonomi.

Inbjudan att medverka går ut till universitet, högskolor, forskningsintensiva företag och forskningsinstitut under hösten. Våra program byggs upp av fler än 400 medverkande. För att skapa innehåll knyter vi även till oss ett antal personer varje år i en programgrupp. För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten har vi samlat personer med stor kunskap och erfarenhet i ett vetenskapligt råd.

När vi fått in programförslag och idéer följer arbete med programsättning samt paketering av våra produkter. Kommunikationsarbetet görs tillsammans med interna och externa aktörer. Inför festivalen anställer vi ett hundratal värdar som bemannar våra arenor.

Huvudmannarådet formulerar uppdrag och mål för festivalen

Huvudmannarådet består av representanter från våra huvudmän som står som avsändare för Vetenskapsfestivalen.

 • Jan-Eric Sundgren (ordförande)
 • Carl-Johan Sundberg, Professor fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
 • Anna Näsbom, Enhetschef Studentcentrum, Chalmers
 • Lennart Johansson (vice ordförande), Chef Näringslivsgruppen Göteborg & Co
 • Jenny Björkman, Kommunikationsansvarig, Riksbankens Jubileumsfond
 • Mikael Jonsson, Kommunikationschef, Vetenskapsrådet
 • Karin Sevedag Tell, Kommunikationsdirektör och avdelningschef, VINNOVA
 • Ludde Edgren, Bitr. områdeschef för verksamhetsstöd och chef för Forsknings- och innovationskontoret, Göteborgs universitet

Vetenskapligt råd säkerställer kvalitet

För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i vårt program tar vi hjälp av personer med stor kunskap och erfarenhet i ett vetenskapligt råd. Vill du läsa mer om personerna?

 • Carl Johan Sundberg (Ordförande), Professor fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
 • Agneta Karlsson, Journalist och producent för bl a Pop och Politik
 • Ann Heberlein, Teologie doktor i etik, Lunds Universitet
 • Gail Cardew, Director of Science and Education, Royal Institution of Great Britain
 • Georg Kuhn, Professor regenerativ neurovetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgs
  universitet
 • Henrik Ekengren Oscarsson, Professor statsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Robin Teigland, Professor i företagsekonomi med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Samuel Bengmark, Bitr professor, Matematiska vetenskaper och masterprogramsansvarig, Lärande och ledarskap på Chalmers

Programgruppen är rådgivare

Våra program byggs upp av fler än 400 medverkande från bland annat universitet, högskolor, forskningsintensiva företag och forskningsinstitut. För att skapa ett så bra, aktuellt och varierande innehåll som möjligt har vi en rådgivande programgrupp knuten till oss.

 • Anna Bergius, Kommunikatör, Chalmers
 • Bert-Ola Bergstrand, Ordförande och grundare av Socialt Kapital Forum
 • Jennie Turner, Programansvarig Vetenskapsfestivalen
 • Jenny Hultén, Kommunikatör, Göteborgs universitet
 • Jonas Martinsson, Programproducent Vetenskapsfestivalen
 • Sara Blom, Svenska kyrkan, Präst, Teknologie doktor
 • Tomas Pettersson, Kommunikatör, Svenska kyrkan