KONTAKT

Allmän kontaktinformation

Postadress:
Vetenskapsfestivalen
Göteborg & Co / Box 29 / 401 20 Göteborg

Besöksadress:
Göteborg & Co
Mässans gata 8

Telefon: 031-368 40 00 /  Fax: 031-81 10 48
E-post: vetenskapsfestivalen@goteborg.com

Ledning

Stefan Örgård
Verksamhetsledare
031-368 42 94
stefan.orgard@goteborg.com

Producenter

Jennie Turner
Programansvarig programmet för alla
031-368 42 82
jennie.turner@goteborg.com

Madeleine Koncilja
Producent / Programansvarig skolprogram
031-368 42 84
madeleine.koncilja@goteborg.com

Jonas Martinsson
Producent Street Science och Forum för forskningskommunikation
0728 55 48 32
jonas.martinsson@goteborg.com

ARENAANSVARIG OCH ADMINISTRATION

Johanna Wettéus
Arenaansvarig Experimentverkstaden och Nordstan
0722 55 77 09
johanna.wetteus@goteborg.com

Linda Jutbring
Administration och värdansvarig
0728 55 37 81
linda.jutbring@goteborg.com

Kommunikation

Emma Gunterberg Sachs
Kommunikatör
072 579 23 20
emma.sachs@goteborg.com

Therése Looström

Marknadskommunikatör
031-368 42 90
therese.loostrom@goteborg.com