EN HÅLLBAR FESTIVAL

Om festivalen En hållbar festival

Vetenskapsfestivalen vill uppmuntra till ett hållbart tänkande – och ett hållbart agerande! Vi arbetar aktivt med miljö-, sociala och ekonomiska frågor.

Social hållbarhet

Vetenskapsfestivalen är en demokratisk mötesplats där alla är välkomna att ta del av forskning och kunskap helt utan kostnad. Vårt mål är att skapa tillgängliga, kreativa och inkluderande mötesplatser för akademin, näringslivet och samhället.

Elever från skolor i alla stadsdelar och från Västsverige bjuds in att ta del av skolprogrammet som är anpassat till barn och ungdomar där det finns något för alla.

Vi rekryterar ca 100 engagerade ungdomar till jobb som föreläsningsvärdar, arenavärdar samt handledare till vår experimentverkstad.

Med hundratals aktiviteter, uppåt 70 000 besök och mer än 1000 timmars vetenskap spelar Vetenskapsfestivalen en viktig roll för att nå ut och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen samt att visa på de möjligheter som vidare studier kan ge både för individen och för samhället.

 

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar för att vara så sparsamma som möjligt med resurser och är noga med att hålla kostnaderna nere. Många av våra produktioner har ett tidlöst manér vilket möjliggör återanvändning.

 

Vetenskapsfestivalens miljöarbete

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöbelastning, bland annat ser vi till att evenemanget uppfyller Svensk Miljöbas standard för miljödiplomering. Vi uppmanar våra samarbetspartners och leverantörer att använda miljövänliga produkter, anpassa sina transporter och ta fram långsiktigt hållbara lösningar. Vi arbetar aktivt för att minimera avfallsmängden och använder oss så långt som möjligt av miljöanpassade produkter. Våra trycksaker uppfyller kraven för Svanenmärkning. Vetenskapsfestivalen väljer vi i första hand cykel och kollektivt som transportmedel.

Detta kan du göra själv på Vetenskapsfestivalen:

  • Välj vegetariskt.
  • Sortera ditt skräp och släng det i någon av våra utplacerade sorteringsstationer.
  • Rör dig till fots, med cykel eller använd kollektivtrafik (för mer info, se Trafik).

 

En schysst Vetenskapsfestival

Vetenskapsfestivalen uppfyller kriterierna för Fairtrade City Göteborg, vilket bland annat innebär att allt kaffe, te och socker som serveras under Vetenskapsfestivalen är etiskt märkt.

 

Miljödiplomering

Vetenskapsfestivalen är ett miljödiplomerat evenemang. Det innebär att vi lever upp till de miljökrav som ställs av Svensk Miljöbas och Göteborgs Stad på bland annat transporter, avfall, varor och tjänster. Se 2016 års diplom här.

miljodiplommiljobas