OM FESTIVALEN

FÖR DIG SOM TROR ATT DU VET ALLT.

Om festivalen

Vi skapar mötesplatser

Manifestation Zombie
Med hundratals aktiviteter, uppåt 70 000 besök och mer än 1000 timmars vetenskap spelar Vetenskapsfestivalen en viktig roll för att nå ut och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen.

Sedan 1997 skapar vi ett årligen återkommande populärvetenskapligt evenemang. Festivalen kommunicerar vetenskap på ett lättillgängligt och kreativt sätt och skapar mötesplatser för skola, allmänhet, forskarsamhället och näringslivet.

Här kan du läsa förra årets program. 2017 års program släpps vecka 13.

Tre olika specialinriktade program

eusea_logo

Internationalla Vetenskapsfestivalen Göteborg är en av initiativtagarna till European Science Events Association, EUSEA. Det är ett av EU finansierat nätverk för populärvetenskapliga evenemang och har fler än 100 medlemsorganisationer. Tanken är att göra samarbetet inom det vetenskapliga området tydligare och öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning. Läs mer om EUSEA.