FÖR BRANSCHEN

MAJ 2017

För branschen

Mötesplatsen för branschen

Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och Sveriges enda i sitt slag. Vi förmedlar vetenskap till allmänhet och skola samtidigt som vi erbjuder en mötesplats för forskarsamhället.

Forum för forskningskommunikation
2016

Forskningskommunikation i utveckling
– från information till samverkan

Trenden internationellt går mot en ökad dialog med olika intressenter och allmänheten under forskningsprocessen. Begrepp som Responsible Research and Innovation, Citizen science, Open science, Stakeholder involvement m.fl. hörs alltmer i den allmänna debatten.

Vad innebär detta för forskningskommunikationen? Behöver vi utveckla nya arbetssätt och metoder för att uppnå en mer dialogbaserad kommunikation? Hur långt har vi kommit i arbetet i Sverige? Inspireras av och diskutera den spännande utvecklingen!

Inte på plats i Göteborg?

Här kan du videon från Forum för forskningskommnikation som sändes live den 13 april.

Talare under Forum för forskningskommunikation

Forskningskommunikation i världen – vilka trender ser vi? 
Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet
Den krävande allmänheten – vad påverkar forskares attityder till forskningskommunikation?
Thomas Evensen, kommunikationschef, Norges forskningsråd
Presentationskavalkad: Forskningskommunikation i Sverige – ett utsnitt
• ElectriCity
• Slagkraft på Liseberg – från handledda besök till fysikdagar
• Femmor skapar appar på Högskolan Halmstad
• Wikipedia som ett verktyg för forskningskommunikation
• Forskarinteraktioner på Universeum i samarbete med Chalmers & Göteborgs universitet
• Ett bilfritt år – Vardagslivet med lätta elfordon.
• Antropocene – The Human Scene
• Science & Innovation Day – forskning möter näringsliv
• How citizen science is improving public health and driving air quality policy in disadvantaged communities in Nairobi
Keynote: Outreach to inclusion – evolution or revolution?
Hilary Sutcliffe, chef för MATTER not-for-profit, Storbritannien
National Geographic, Europa
Merci Olsson, kommunikationschef
Ett medielandskap i förändring
Forskning, kommunikation och innovation – förändrade spelregler i en värld med en digital dimension

Ben Libberton, forskare, Karolinska institutet
Citizen science – hur kan allmänheten bidra till forskning?
Dick Kasperowski, lektor i vetenskapsteori Göteborgs universitet, forskar om Citizen Science
Björn Källström, marinbiolog och akvariechef Sjöfartsmuseet Akvariet
Anna Maria Wremp, kommunikatör och projektsekreterare för Svenska LifeWatch, Sveriges
Ett medielandskap i förändring
Forskning, kommunikation och innovation – förändrade spelregler i en värld med en digital dimension
Darja Isaksson, digital strateg, grundare av Ziggy Creative Colony och InUse, ledamot i regeringens innovationsråd
Podcasten RadioScience
Lisa Beste och Natalie von der Lehr
Utbildningsdepartementets syn på samverkan
Karin Röding, statssekreterare Utbildningsdepartementet

Talare

hilarysutcliffe2
Hilary Sutcliffe is the Director of MATTER a not-for-profit organization which seeks to connect people and ideas to make new technologies work for us all.She focuses on improving participation in debates about governance and social and ethical impacts of science and technology innovation; multi-stakeholder involvement processes and connecting people and ideas to create better solutions to complex problems.

Find out more about Matter.
Follow Hilary on Twitter:@hilarysutcliffe
Blog: http://www.matterforall.org/blog/

thomasevensen
Thomas Evensen, Avdelningsdirektör, Norges forskningsråd
Leder avdelningen för forskningskommunikation vid Norges Forskningsråd som bland annatt har ansvarar för Forskningsdagene och Forskningsrådets skolaktiviteter.  Har tidligare bland annat varit projektlederare för etableringen av den nättidningen forskning.no
DarjaIsaksson
Darja Isaksson, digital strateg, grundare av Ziggys Creative Colonys och InUse, ledamot i regeringens innovationsråd.
Darja Isaksson har arbetat med webben och digitala upplevelser sedan 90-talet både som designer och strateg, idag med fokus på framtidens digitala erbjudanden och tjänster inom alltifrån smarta städer till morgondagens livsstilsprodukter. Darja är en ofta anlitad föreläsare som brukar ta tillfället i akt att belysa hur viktig den digitala revolutionen är för både tillväxt och hållbarhet. Sedan 2015 sitter hon också i statsministerns innovationsråd.
KarinRoding
Karin Röding, statssekreterare åt Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
Karin Röding har tidigare bland annat varit rektor vid Mälardalens högskola, chef och departementsråd för Universitets- och högskoleenheten i Utbildningsdepartementet och universitetsdirektör vid Uppsala universitet.
DickKasperowski
Dick Kasperowski, lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.
Dick Kasperowski leder en av få forskargrupper som studerar medborgarforskning, i projektet Mobilising Citizens in Science. Det involverar forskare från pedagogik, vetenskapsteori och tillämpad IT med anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Målet är att förstå drivkrafterna bakom medborgarforskning, och effekterna av forskningsmetoden.

Presentationskavalkad

ElectriCity
ElectriCity i Göteborg är ett samarbete mellan industri, forskning och samhälle för utveckling av morgondagens kollektivtrafik. I samband med lanseringen genomfördes en ambitiös kampanj för elbusslinjen 55. Två veckor efter kampanjstart kände 9 av 10 göteborgare till elbusslinjen.”Silent bus sessions”, där kända artister hade akustiska överraskningskonserter på bussarna i vanlig linjetrafik, fick stort genomslag med 2.6 miljoner visningar på Facebook och Youtube och fler än 140 artiklar globalt.

http://www.goteborgelectricity.se/

 

Slagkraft på Liseberg – från handledda besök till fysikdagar
Liseberg är fullt av exempel på matematik, fysik och teknik i verkliga tillämpningar. Under återkommande fysikdagar visas möjligheterna för lärande i nöjesparker där kroppens upplevelser kompletteras med observationer, experiment och mätningar. Projektet utvecklar former för att stödja lärare i förberedelser och uppföljning i klassrummet. Utvärdering sker genom observationer, samtal och enkäter till elever och lärare, som grund för justeringar i upplägget inför kommande år.

http://tivoli.fysik.org/

 

Femmor skapar appar på högskolan
Femteklassare träffas varje tisdag på Högskolan i Halmstad för att utveckla appar tillsammans. Projektet initierades för att stimulera intresset för teknik och programmering och för att elever med olika bakgrund ska träffas och samarbeta tillsammans. Målet är att utveckla färdigheter inom kommunikation, digital och social kompetens. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Halmstad kommuns barn- och ungdomsförvaltning, två skolor och lokala teknikföretag.

https://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/femmorskaparapparpahogskolan.65443451.html

 

Wikipedia som verktyg för forskningskommunikation
Mycket av den kunskap som produceras i forskningsprojekt på svenska universitet är lämplig för Wikipedia, men har idag en begränsad spridning. 2013 påbörjades ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Wikimedia Sverige för att utveckla arbetssätt för att få forskare att delta på Wikipedia, och därmed förstärka universitetens arbete med tredje uppgiften.

http://wikimedia.se/

 

Forskarinteraktioner på Universeum
”Snacka om forskning” är 15 minuters populärvetenskapliga föreläsningar där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet kommer till Universeum och berättar om sin forskning mitt bland utställningarna och akvarierna. ”Historieforskarna” är en vetenskapsteater där historiska vetenskapare visar och förklarar sin tids vetenskapliga upptäckter och experiment och spelar upp korta scener för besökarna. Målet är att utveckla Universeum som arena för forskningskommunikation och stärka samarbetet med akademin.

http://www.universeum.se/upplev/program/snacka-om-forskning/

 

Ett bilfritt år – Vardagslivet med lätta elfordon.
Hur fungerar familjens transporter med elcyklar, elmopeder och fyrhjuliga motorcyklar istället för med bil? Green Leap, en forskargrupp på KTH, vill uppmuntra fler till att gå över till hållbara transportlösningar och visa på vinsterna en sådan övergång skulle innebära. Facebook har använts som kommunikationsverktyg genom hela projektet. Dels som ett forum för familjerna att posta sina erfarenheter, dels för att berätta om projektets resultat. Kommentarerna har dessutom bidragit till forskningen.

www.ettbilfrittar.se

 

Antropocen – människans scen
I ett samarbete med Dramaten har Stockholm Environmental institute (SEI) utformat en ny och unik plattform för att kommunicera miljöfrågor och vetenskap. Forskare har arbetat tillsammans med dramatiker, scenansvariga och andra artister för att skapa en föreställning om en ny geologisk period, Antropocen, som kännetecknas av en mänsklig påverkan av jordens system som i längden är oåterkallelig.

http://www.dramaten.se/manniskans_scen/

 

Forskning möter näringsliv – Science & Innovation Day
Konferensen Science and Inovation Day är en mötesplats för näringsliv och forskare. Målet är att underlätta för företag att komma i kontakt med och utveckla ny forskning. Bland annat får företag skicka in utmaningar som matchas med forskare och diskuteras i workshops. Hittills har 25 företagsutmaningar behandlats varav nio resulterat i nya forskningsprojekt.

www.miun.se/scienceandinnovationday

 

Hur medborgarforskning kan påverka beslutsfattande i miljöfrågor och bidra till förbättrad hälsa i Nairobi
I Nairobi, Kenya, har lokalbefolkningen bidragit till att studera luftföroreninger genom att samla in data till forskare. Detta var ett av de första exemplen i Kenya på så kallad medborgarforskning. Genom denna strategi fick de drabbade samhällena utbildning och information och förde samman experter och beslutsfattare från statliga och internationella organisationer att komma överens om en rad åtgärder.

 http://www.sei-international.org/news-and-media/3339

fff_sponsorer

Forum för Forskningskommunikation arrangeras av Vetenskapsfestivalen i samarbete med forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA samt KK-stiftelsen, Mistra, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskap & Allmänhet.

Vi säger hej till två nya huvudmän

Yay! Vi är mycket glada att kunna presentera två nya huvudmän till Vetenskapsfestivalen. Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond har tillkommit och blir tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Vetenskapsrådet och Näringslivsgruppen Göteborg & Co huvudmän för Sveriges största kunskapsfest. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och...

Visa upp ditt projekt på FFF 2016

Under årets Forum för forskningskommunikation i april presenterades en rad exempel på hur man arbetar med forskningskommunikation i Storbritannien. Nästa år, 2016, vill vi vända blickarna mot Norden och se hur långt framme vi själva är i arbetet med forskningskommunikation. Därför behöver vi din hjälp! For information in English, click here....

Rapport från 2015 års festival

Är du nyfiken att veta hur det gick för årets Vetenskapsfestival? Nu finns vår rapport att läsa med resultat och omdömen från festivalen. 2015 års festival var den nittonde i ordningen – ett unikt evenemang med över 450 programpunkter och cirka 500 medverkande som inte bara kom från olika delar...
Visa Alla Nyheter