#VETFESTLIVE

LIVESÄNDNINGAR FRÅN GÖTEBORG

För alla #vetfestlive – livesändningar från Vetenskapsfestivalen i Göteborg

I 19 år har Vetenskapsfestivalen skapat en mötesplats för besökare och forskare i Göteborg. 2015 bjöd vi in hela världen att ta del av utvalda programpunkter från årets festival genom livesändningar här på vår webbsajt, på Hamncentralen i Uppsala och på Umevatoriet i Umeå – och det var såklart helt gratis.

#vetfestlive presenteras
i samarbete med

Inspelat torsdagen den 16 april 2015

Populationers liv och död: fyra föreläsningar

Fyra föreläsningar som på olika sätt tar avstamp i liv och död

En population är en samling individer som förändras genom att individer föds eller invandrar, får barn, och dör eller emigrerar. Populationer är känsliga både för yttre hot och för individernas beteende. Över 95% av alla arter som någonsin har existerat sägs vara utdöda, många hotas, andra växer över alla bräddar – så länge nu det kan vara. Mänskliga befolkningar förändras; idag står åldrande och migration i centrum. I den andra änden av skalan kan jästpopulationer lära oss mycket om åldrande och föryngring.

Att komma igen
Kerstin Johannesson, Prof, Marin ekologi, Göteborgs universitet

Hur skedde återkolonisationen av vår marina miljö efter istiden? Vilka strategier kan ha varit effektiva? Vi visar i ny forskning att en väg kan vara att föröka sig genom delning hos arter som normalt förökar sig sexuellt. Till exempel har tången i Östersjön  uppfunnit ett sätt att sprida sig effektivt genom att släppa små utskott.

När tar det slut?
Peter Jagers, Prof , Matematisk statistik , Chalmers och Göteborgs universitet

Även populationer som inte tär på miljön, dör ut till slut. Det kan ske snabbt, och det gör det ofta. Men det kan också ta lång, lång tid.

Jakten på ungdomens källa, eller varför Gilgamesh borde ha studerat matematik

Marija Cvijovic, Docent i biomatematik, Göteborgs Universitet

Varför åldras vi? Är det sant att vi vill leva för evigt? Hur kan något gammalt generera något ungt? Varför är matte så mäktigt?

Blir vi verkligen äldre och äldre?
Serik Sagitov, Bitr prof, Matematisk statistik, Chalmers

Det påstås att Sveriges befolkning är äldre nu än någonsin. Men vi har också längre kvar att leva. Vad menas med att en befolkning åldras?

Inspelat lördagen den 18 april 2015

Viralgranskaren: Är det sant eller falskt?

På sociala medier är alla med och sprider uppgifter, ibland utan att tänka på att kolla en extra gång. Vi på Viralgranskaren gör den kollen åt dig – låt oss granska innan du delar!

Viralgranskaren är ett projekt på tidningen Metro och startades i mars 2014. Vi vill främja källkritik hos läsarna och låta det journalistiska arbetet omfatta det som sägs och sprids på internet. Linnéa Jonjons och Åsa Larsson är två av journalisterna bakom Viralgranskaren. Linnéa jobbar som utvecklingsredaktör och Åsa är onlinereporter på Metro.

Moderator: Karin Gyllenklev (Institutet i P3)

 

Foto: Magnus Bergström (CC BY 3.0)