VETENSKAPSFESTIVALEN

Vi säger hej till två nya huvudmän

Yay! Vi är mycket glada att kunna presentera två nya huvudmän till Vetenskapsfestivalen. Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond har tillkommit och blir tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, Vetenskapsrådet och Näringslivsgruppen Göteborg & Co huvudmän för Sveriges största kunskapsfest. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Huvudmännen står som avsändare till festivalen. Representanter härifrån utgör vårt huvudmannaråd. Vi välkomnar Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond och hoppas att vi tillsammans ska fortsätta att utveckla Vetenskapsfestivalen mot nya höjder.