VETENSKAPSFESTIVALEN

Nya medlemmar i Vetenskapliga rådet 2017

vetenskapliga rådet

Robin Teigland är professor i företagsekonomi med inriktning strategi och digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm. Teiglands forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan strategi, teknik, innovation och entreprenörskap. Framför allt fokuserar hon på hur internet, sociala medier, kryptovalutor och annan ny teknik såsom blockkedjor och 3D-skrivare möjliggör för självorganiserande grupper att skapa värde utanför ett företags traditionella gränser och även utmanar långvariga institutionella strukturer. Robin Teigland har en BA i ekonomi med hedersbevis från Stanford University, en MBA från Wharton School, en MA i International Studies från University of Pennsylvania och en Ph.D i Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Utöver sina akademiska meriter har Teigland även en imponerande arbetskarriär bakom sig. Hon har arbetat med riskkapitalbolag i Silicon Valley, varit konsult hos McKinsey i Sverige samt i Spanien, medtech start-up entreprenör i Norge, jobbat med verksamhetsstyrning för Esso i Chile, aktiehandel i Spanien och international banking i USA.

Samuel Bengmark är biträdande professor i matematiska vetenskaper och masterprogramsansvarig för Lärande och ledarskap på Chalmers. Samuel har en bakgrund i algebraisk geometri och brinner för utbildningsfrågor. ”Detta får jag utlopp för dels som programansvarig för Chalmers kombinationsutbildning Lärande och ledarskap, som handledare för doktorander i matematikdidaktik men också genom mitt engagemang som ordförande för SKM – Svenska kommittén för matematikutbildning”, berättar Bengmark.

Sedan tidigare deltar följande representanter i Vetenskapliga rådet:

Carl Johan Sundberg (ordförande), Professor fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Agneta Karlsson, Journalist och producent för bl a Pop och Politik
Ann Heberlein, Teologie doktor i etik, Lunds Universitet
Gail Cardew, Director of Science and Education, Royal Institution of Great Britain
Georg Kuhn, Professor regenerativ neurove­tenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Henrik Ekengren Oscarsson, Professor statsvetenskap, Göteborgs universitet